[Harry Potter Đồng Nhân – Salgod] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước

OnGoing
5
Your Rating
Author
Lượt đọc
11

Bạn đang đọc truyện [Harry Potter Đồng Nhân - SalGod] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước của tác giả Băng Lương Tửu. Đây là câu chuyện đã diễn ra từ ngàn năm trước.

Vẫn sẽ có những nhân vật cũ xuất hiện, nhưng câu chuyện lại là mới, sẽ không trộn lẫn với những câu chuyện khác.

xem thêm
0 comments
Bookmark This