Cùng Trợ Thủ Quan Hệ Từ Từ Nguy Hiểm

Cùng Trợ Thủ Quan Hệ Từ Từ Nguy Hiểm

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

155

Cùng Trợ Thủ Quan Hệ Từ Từ Nguy Hiểm

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Tác phẩm: Cùng trợ thủ quan hệ từ từ nguy hiểm
Tác giả: Nhân Công Đường Tinh
Tổng download số: 0 phi V chương tổng điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1240 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 3766 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 1550 Văn chương tích phân: 53,274,780

Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - huyền nghi
Thị giác tác phẩm: Chủ thụ
Phong cách tác phẩm: Chính kịch
Hệ liệt tương ứng: Bách hợp chi chua ngọt
Tiến độ truyện: Đã hoàn thành
Số lượng từ toàn truyện: 322274 tự
Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)
Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng
Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm.

 

 

Tag: Cận thủy lâu đài Duyên trời tác hợp Ngọt văn Huyền nghi trinh thám.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hà Thanh, Tô Nhàn ┃ vai phụ: Thần trợ công lão cha, Tiêu Bạch, Lâm Vu ┃ cái khác: